Huawei

Huawei U7520 Wallpapers

Huawei U7520
  • smartphone
  • screen 2.8", screen resolution 320x240
  • camera 3.20 MP
  • memory of 1 Gb, memory card slot
  • 3G, Bluetooth
  • battery 1000 mAh
  • weight of 105 g, size 56x106x14 mm
Huawei U7520 Wallpaper №60
Huawei U7520 Wallpaper №33
Huawei U7520 Wallpaper №7
Huawei U7520 Wallpaper №51
Huawei U7520 Wallpaper №2
Huawei U7520 Wallpaper №44
Huawei U7520 Wallpaper №36
Huawei U7520 Wallpaper №22
Huawei U7520 Wallpaper №27
Huawei U7520 Wallpaper №48
Huawei U7520 Wallpaper №30
Huawei U7520 Wallpaper №6
Huawei U7520 Wallpaper №25
Huawei U7520 Wallpaper №49
Huawei U7520 Wallpaper №40
Huawei U7520 Wallpaper №26
Huawei U7520 Wallpaper №54
Huawei U7520 Wallpaper №8
Huawei U7520 Wallpaper №4
Huawei U7520 Wallpaper №41
Huawei U7520 Wallpaper №20
Huawei U7520 Wallpaper №19
Huawei U7520 Wallpaper №28
Huawei U7520 Wallpaper №3
Huawei U7520 Wallpaper №11